Hromadna platba členství

Žádáme členskou základnu, aby nepoužívala hromadnou platbu pro placení jednoho jediného člena.
Zaplatit za něj můžete pomocí bezhotovostního bankovního příkazu nebo platbou na pobočce pošty na částku 100,- Kč a jako variabilní symbol uvedete ID kód hráče.